Category: รถโรงเรียน

0

Smile Kid Smart Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย

วันพุธที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่จาก SCG Logistics คุณสรณัฐ แก้วโอ่งและคุณพงศธร อ่วมเจริญ ได้มาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่รถตู้โรงเรียน​และอธิบายวิธีการทำงานของอุปกรณ์​ที่ติดตั้งเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนขับรถตู้และคุณครูประจำรถ ตามโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” โดยทางโรงเรียนได้ทดลองติดตั้งให้กับรถตู้โรงเรียนจำนวน 3 คัน เพื่อเป็นการทดสอบระบบ