Category: YouTube

0

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ปี 2562

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของโรงเรียนรพีเลิศวิทยา วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ณ วัดแม่สารบ้านหลุก