กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ปี 2562

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ณ วัดแม่สารบ้านหลุก


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *