กิจกรรมเล่นดนตรีพื้นเมืองวันศุกร์

นอกจากทางโรงเรียนรพีเลิศวิทยาจะส่งเสริมให้นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยการแต่งกายชุดพื้นเมืองในวันศุกร์แล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเล่นดนตรีพื้นเมือง และนำมาบรรเลงให้กับคณะครู นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาส่งในช่วงเช้าวันศุกร์อีกด้วยครับ

วีดิโอ

(1)

(2)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *