โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มี.ค. 63 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
01 มี.ค. 63 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562, ผู้ปกครองพบคุณครูประจำชั้น, ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563, สั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ, ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน Summer Course 2020
21 ก.พ. 63 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย
17 ก.พ. 63 ถึง 20 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (Final Exam 2019)
11 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 ประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test)
07 ก.พ. 63 วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำพูน หยุดเรียน 1 วัน
วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำพูน หยุดเรียน 1 วัน
02 ก.พ. 63 ลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
01 ก.พ. 63 สอบ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18 ม.ค. 63 กิจกรรมงานประจำปีโรงเรียน "วันรพีเลิศ"
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน
08 ม.ค. 63 ถ่ายรูปบัณฑิตน้อย (นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6)
นักเรียนอนุบาล 3 แต่งชุดครุยของโรงเรียน และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ใส่สูทเครื่องแบบของโรงเรียน
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ แลกของขวัญผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.
สโมสรสระว่ายน้ำโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
23 ธ.ค. 62 ถึง 26 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
นักเรียนทุกระดับชั้นประเมินผล วัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
19 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
09 ธ.ค. 62 Day Camp
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 เข้าค่ายกลางวัน ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.
โรงเรียนรพีเลิศวิทยาแผนกอนุบาล
04 ธ.ค. 62 ถึง 06 ธ.ค. 62 ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายพักแรมระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
03 ธ.ค. 62 ลูกเสือสำรองเข้าค่ายกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายกลางวันลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา 2562ระหว่างเวลา 07.30-15.00 น.
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
01 ธ.ค. 62 ประชุมชมรมสถานประกอบการเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำพูน
พมจ.ลำพูน ประชุมชี้แจง แนะนำ สถานประกอบการเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำพูน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
29 พ.ย. 62 สอบนักธรรมตรี โท เอก
  • นักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบนักธรรมตรี โท เอก 
โรงเรียนวัดสันป่าสัก
29 พ.ย. 62 นมดัชมิลล์จัดกิจกรรม
  • กิจกรรมนมดัชมิลล์นักเรียนชั้นอนุบาล 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มต้้งแต่ 12.20 - 13.00 น.
ณ ลานกิจกรรม 1 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
29 พ.ย. 62 โรงเรียนปลอดภัย
ครูหมวดพลานามัยเข้ารับการอบรมโรงเรียนปลอดภัย ระหว่างเวลา 12.30 - 16.00 น.
เวียงศิริ รีสอร์ท ลำพูน