โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ติดต่อเรา
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4   ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9 เบอร์โทรสาร 053-537999
Email : rpl_thailand@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข
053-584221 053-584223 053-584224 053-537998 053-584-559
Fax:053-537999