โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
ปฏิทินการศึกษา 2/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 381.91 KB