โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
enlightenedตารางเรียนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.04 KB
enlightenedตารางเรียนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.21 KB
enlightenedตารางเรียนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.94 KB
enlightenedตารางเรียนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.91 KB
enlightenedตารางเรียนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.72 KB
enlightenedตารางเรียนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.83 KB