โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.78 KB 107
แนวเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.93 KB 114
แนวเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.19 KB 114
แนวเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.68 KB 116
แนวเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้นป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.68 KB 107
แนวเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.55 KB 109
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.1 - ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.64 KB 117