โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตารางสอน
ป.6A/2 2
ป.6A/1 2
ป.5A/2 2
ป.5A/1 2
ป.4A/2 1
ป.4A/1 1
ป.3A/2 3
ป.3A/1 3
ป.2A/2 3
ป.2A/1 4
ป.1A/2 5
ป.1A/1 5
ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2562 8