โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำศัพท์-สรุป อังกฤษ Grammar ป.5 เตรียมสอบปลายภาคเรียน (ครูกำจร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.45 KB 64
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 2 99
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1 101
เฉลยเอกสารทบทวน อังกฤษซาเลเซียน ป.5 ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 (ครูกำจร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 75
เอกสารทบทวน สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ข้อสอบกลาง อังกฤษ-ซาเลเซียน ป.5 (ครูกำจร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.04 KB 89
ตารางสอน
ป.6A/2 64
ป.6A/1 66
ป.5A/2 66
ป.5A/1 77
ป.4A/2 73
ป.4A/1 72
ป.3A/2 58
ป.3A/1 68
ป.2A/2 66
ป.2A/1 66
ป.1A/2 70
ป.1A/1 70
ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2562 97