โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำศัพท์-สรุป อังกฤษ Grammar ป.5 เตรียมสอบปลายภาคเรียน (ครูกำจร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.45 KB 23
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 2 60
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1 61
เฉลยเอกสารทบทวน อังกฤษซาเลเซียน ป.5 ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 (ครูกำจร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 38
เอกสารทบทวน สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ข้อสอบกลาง อังกฤษ-ซาเลเซียน ป.5 (ครูกำจร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.04 KB 47
ตารางสอน
ป.6A/2 27
ป.6A/1 27
ป.5A/2 24
ป.5A/1 34
ป.4A/2 32
ป.4A/1 30
ป.3A/2 21
ป.3A/1 29
ป.2A/2 28
ป.2A/1 30
ป.1A/2 33
ป.1A/1 32
ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2562 54