โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตารางสอน
ป.6A/2 8
ป.6A/1 8
ป.5A/2 8
ป.5A/1 11
ป.4A/2 5
ป.4A/1 9
ป.3A/2 6
ป.3A/1 12
ป.2A/2 6
ป.2A/1 11
ป.1A/2 16
ป.1A/1 12
ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2562 21