โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำศัพท์-สรุป อังกฤษ Grammar ป.5 เตรียมสอบปลายภาคเรียน (ครูกำจร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.45 KB 8
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 2 47
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1 50
เฉลยเอกสารทบทวน อังกฤษซาเลเซียน ป.5 ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 (ครูกำจร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 24
เอกสารทบทวน สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ข้อสอบกลาง อังกฤษ-ซาเลเซียน ป.5 (ครูกำจร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.04 KB 30
ตารางสอน
ป.6A/2 12
ป.6A/1 14
ป.5A/2 15
ป.5A/1 20
ป.4A/2 15
ป.4A/1 21
ป.3A/2 11
ป.3A/1 20
ป.2A/2 8
ป.2A/1 16
ป.1A/2 21
ป.1A/1 18
ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2562 37