โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกประกอบอาหารของลูกเสือ-เนตรนารี
เป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกเสือและเนตรนารี ในระดับชั้น ป.4-ป.6 เพื่อเรียนรู้และสร้างทักษะในการประกอบอาหาร เพื่อจะได้นำไปใช้ในการเข้าค่ายพักแรมในวันที่ 4-6 ธันวาคมนี้ โดยแบ่งลูกเสือและเนตรนารี เข้าฝึกประกอบอาหารใน 3 ฐานและสลับสับฐาน หมุนเวียนเปลี่ยนไปในทุกสัปดาห์

ฐานที่ 1 การฝึกหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ และไม่เช็ดน้ำ

ฐานที่ 2 การฝึกทำอาหารด้วยการ ทอด ผัด ยำ ปิ้ง ย่าง

ฐานที่ 3 การฝึกทำอาหารด้วยการ ต้ม ตุ๋น นึ่ง และทำน้ำพริก เช่น น้ำพริกกระปิ เป็นต้น
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,22:19   อ่าน 1071 ครั้ง