โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
โครงการสอนเสริมติวเข้ม O-Net
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะในด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมด้านการสอบ O –Net ประจำปีการศึกษา 2562 โดยติวเตอร์ชื่อดังมาเสริมความรู้ ความเข้าใจในแต่ละวิชา

วิชาคณิตศาสตร์ อ.นันทณัฏธ์ ลิ้มอสัมภินกุล (ครูพี่นัตติ้ส์) ผู้เขียนหนังสือ Math ranger คณิต ม.ปลาย ง่ายเว่อร์

- วิชาวิทยาศาสตร์ อ.ยงยุทธ ยืนยาว (ครูพี่ปีโป้) เคมีบ้านพี่ปีโป้  ผลงาน ประสบการณ์ อาจารย์พิเศษห้องแพทย์และห้องวิศวะ ในวิชาเคมี ระดับชั้นม.4,ม.5,ม.6

- วิชาภาษาอังกฤษ อ.อิทธิรัชต์ พรรณสินศักดิ์  (ครูมินนี่) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร อดีตอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (มัธยม)

- วิชาภาษาไทย อ.ณัชนก รูปประดิษฐ์ (ครูเกี๊ยว) เกียรตินิยม สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ • อ.นันทณัฏธ์ ลิ้มอสัมภินกุล (ครูพี่นัตติ้ส์)
วิชาคณิตศาสตร์ • อ.นันทณัฏธ์ ลิ้มอสัมภินกุล (ครูพี่นัตติ้ส์)
ถ่ายรูปหมู่กับอาจารย์วิทยากร
ถ่ายรูปหมู่กับอาจารย์วิทยากร
วิชาภาษาอังกฤษ •อ.อิทธิรัชต์ พรรณสินศักดิ์ (ครูมินนี่)
วิชาภาษาอังกฤษ •อ.อิทธิรัชต์ พรรณสินศักดิ์ (ครูมินนี่)
วิชาภาษาอังกฤษ อ.อิทธิรัชต์ พรรณสินศักดิ์ (ครูมินนี่)
วิชาภาษาอังกฤษ อ.อิทธิรัชต์ พรรณสินศักดิ์ (ครูมินนี่)
วิชาภาษาไทย • อ.ณัชนก รูปประดิษฐ์ (ครูเกี๊ยว)
วิชาภาษาไทย • อ.ณัชนก รูปประดิษฐ์ (ครูเกี๊ยว)
วิชาภาษาไทย • อ.ณัชนก รูปประดิษฐ์ (ครูเกี๊ยว)
ถ่ายรูปหมู่กับอาจารย์วิทยากร
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2562,09:40   อ่าน 447 ครั้ง