โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ครูอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์และเชื่อมต่อหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องระดับอนุบาล และประถมศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์และเชื่อมต่อหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องระดับอนุบาล และประถมศึกษา โดยมีคุณครูแผนกอนุบาล และประถมเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้จำนวน 58 ท่าน เพื่อพัฒนาหลักสูตร และการเชื่อมต่อหลักสูตรอย่างแท้จริงตตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งนี้หลังจากการวิพากษ์หลักสูตรคุณครูทุกท่านได้แนวทางการสอนที่ดี และชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 2/2562 และต่อๆไป 
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,16:55   อ่าน 264 ครั้ง