โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำพูน
ท่านหัวหน้าพัฒนาสัมคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ ชี้แจง ทำความเข้าใจ แนะนำ ตอบข้อซักถามแก่ผู้บริหารของสถานประกอบการเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำพูน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,16:43   อ่าน 196 ครั้ง