โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ร่วมกับสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย และEarly Act Club Rapeeleart Wittaya School
คณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ร่วมกับสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย และ Early Act Club Rapeeleart Wittaya School เข้าร่วมประชุมระหว่างเมือง (InterCity Meeting) ภาค 3360 ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดนท์ ริเวอร์ จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2562,07:14   อ่าน 123 ครั้ง