โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมการจัดงานประจำปี
เตรียมความพร้อมจัดงานประจำปีการศึกษา 2562 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เตรียมความพร้อมจัดสถานที่ ตกแต่งเวที ทางเดิน ดอกไม้
และชุดการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1 - 3, ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
เพื่อให้เกิดความประทับใจ ภูมิใจแก่นักเรียน - ผู้ปกครอง, ศิษย์เก่าทุกรุ่น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ในการนี้มีผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติได้จองโต๊ะร่วมงานแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 3,000 คน
ทางโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,13:47   อ่าน 1499 ครั้ง