โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ทางโรงเรียนรพีเลิศวิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2563,12:01   อ่าน 206 ครั้ง