โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ได้จัดกิจกรรมหลังอาหารกลางวันของนักเรียนทุกวัน
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา แผนกประถม ได้จัดกิจกรรม "เที่ยงวัน หรรษา RPL" หลังอาหารกลางวันของนักเรียนทุกวัน โดยคุณครูทุกกลุ่มสาระจะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกัน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ ขบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เรื่อง  Animal sound เป็นกิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทักษะฟัง คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เสียงของสัตว์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนสนุกสนานและร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,16:59   อ่าน 122 ครั้ง