โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนรพีเลิศวิทยาได้เข้ารับอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในงาน ศิลปะการวางตนของคนทำง
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 63
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กรพีเลิศ
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 63
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ผู้ปกครองด.ช.อติเทพ นาถกุลวัฒน์ บริจาคเจลล้างมือให้กับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
เปิดรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
จดหมายกำหนดการรับสมัครศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
จดหมายสมัครสอบ TEDET และ ASMO THAI Science and Mathematics Competition 2020
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
จดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการของบริษัท ท็อป เทสท์ เซนต์เตอร์ จำกัด
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63
มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 63
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ พมจ.ลำพูน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 63
นักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยาปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 63
โครงการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับรถสำหรับพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 63
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 62
คณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยาเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 62
ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 62