โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และแจ้งวันหยุดเรียน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 63
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ พมจ.ลำพูน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 63
นักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยาปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 63
โครงการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับรถสำหรับพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 63
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 62
คณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยาเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 62
ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 62