โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลงหนังสือรุ่น
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 66
งานประจำปีวันรพีเลิศ 2023 ครั้งที่ 21
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 66
จดหมายแจ้งหยุดเพิ่มเติมตามประกาศครม.
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 66
จดหมายแจ้งวันหยุด และจัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 66
ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 ปรับปรุงใหม่
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 66
จดหมายเลื่อนการจัดวันกีฬาสีภายในโรงเรียนฯ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 66
ผู้อำนวยการเข้ารับการอบรมผู้นำภาค 3360 โรตารีสากล
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 65
ประกาศมาตรการเปิด - ปิดประตูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 65
กิจกรรมงานประจำปีวันรพีเลิศ 2022 ครั้งที่ 20 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
นักเรียนรพีเลิศได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชน (แบดมินตัน) จ.ลำพูน
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
จดหมายแจ้งหยุดเรียน 1 วัน (พุธที่ 9 พ.ย. 65)
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
จดหมายประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล 2 และ 3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
กิจกรรม
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
จดหมายแจ้งวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ได้รับรางวัลพระราชทานระดับชาติ
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
จดหมายแจ้งวันอาสฬหบูชา เข้าพรรษา และวันเฉลิม,วันหยุด2565
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
จดหมายแจ้งลงทะเบียนเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
จดหมายแจ้งกิจกรรมวันสงกรานต์และวันหยุด
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
จดหมายแจ้งระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนฯ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 65