โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบและแนวเนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
จดหมายเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
ปฏิทินการศึกษาเดือนธันวาคม 2562
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
กำลังก่อสร้าง ปรับปรุง สโมสรสระว่ายน้ำ หอประชุม เพื่อความเป็นมาตรฐาน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 62
คณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยาเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 62
ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 62