โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการนิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยมีศึกษานิเทศก์ดร.อุเทนวีระคำ และศึกษานิเทศก์บุณยพร ศรีคำขาว เป็นผู้นิเทศ
เพื่อนำผลนิเทศมาใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการเรียน การสอน
ปีการศึกษา 2562 ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,14:18   อ่าน 293 ครั้ง