โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศทั่วบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ เพิ่มรอบทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามพื้นที่ต่างๆภายในอาคาร และนอกอาคาร ติดตั้งอ่างล้างมือด้วยสบู่ น้ำ 
รวมถึงจุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ 
บริเวณทางเข้าโรงเรียนรพีเลิศวิทยาแผนกอนุบาล และประถมศึกษา 
เพิ่มระดับการดูแลรักษาความสะอาด 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,12:12   อ่าน 340 ครั้ง