โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศรับหนังสือเรียน, เครื่องแบบนักเรียน ระบบ Drive Thr (ไม่ต้องลงรถ)
ประชาสัมพันธ์......บรรยากาศโรงเรียนรพีเลิศวิทยา..วันแรกของการรับหนังสือ แบบเรียน , เครื่องแบบ -  ชุดนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ระบบ Drive – Thru (ผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถ) ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.ตามวัน และระดับชั้นเรียน ใช้เวลาตั้งแต่จุดที่ 1 - 4 เฉลี่ย 3 นาทีต่อผู้ปกครอง 1 ท่าน/รถ 1 คัน....ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ..
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,12:44   อ่าน 81 ครั้ง