โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการของบริษัท ท็อป เทสท์ เซนต์เตอร์ จำกัด
เรื่องโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ซึ่งโรงเรียนฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนเติบโต   ในสังคมอย่างมีคุณภาพ และความเท่าเทียมทางการศึกษา อีกทั้งได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,14:03   อ่าน 125 ครั้ง