โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายกำหนดการรับสมัครศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนรพีเลิศวิทยาได้รวบรวมข้อมูลช่วงเวลาการสมัครสอบในเบื้องต้นของโรงเรียนต่างๆ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้ ด้วยเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และท่านผู้ปกครองจะได้วางแผนร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจของตนเองต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,14:29   อ่าน 100 ครั้ง