โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายแจ้งวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เพิ่มเติม
อ้างถึงหนังสือโรงเรียนรพีเลิศวิทยาแจ้งผู้ปกครอง และนักเรียนลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่องวันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ซึ่งทางโรงเรียนฯ ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวันหยุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,14:51   อ่าน 197 ครั้ง