โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการเปิด - ปิดประตูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
ด้วยโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ได้กำหนดมาตรการการเปิด – ปิด ประตูโรงเรียน และการใช้สถานที่ภายในโรงเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย การควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัย นักเรียน บุคลากร และทรัพย์สินของโรงเรียนฯ จึงกำหนดมาตรการการ เข้า – ออก ภายในโรงเรียนรพีเลิศวิทยา 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,11:38   อ่าน 93 ครั้ง