โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายแจ้งกำหนดการและที่จอดรถงานประจำปี
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
โครงการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับรถสำหรับพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 63
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 62
ปฏิทินการศึกษาเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 62
คณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยาเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 62
ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 62