โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ผู้บริหาร

ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ทำเนียบผู้บริหาร ครู บุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/10/2019
ปรับปรุง 06/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 303999
Page Views 323622
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร บ้านธิ บ้านธิ
2 โรงเรียนวัดบ้านธิ บ้านธิ บ้านธิ
3 โรงเรียนวัดสันทราย บ้านธิ บ้านธิ
4 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา บ้านธิ บ้านธิ
5 โรงเรียนอนุบาลละอองทิพย์ บ้านธิ บ้านธิ
6 โรงเรียนวัดป่าตาล บ้านธิ บ้านธิ
7 โรงเรียนวัดป่าสัก บ้านธิ บ้านธิ
8 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย บ้านธิ บ้านธิ
9 โรงเรียนบ้านดอยเวียง บ้านธิ บ้านธิ
10 โรงเรียนวัดสันพระเจ้าแดง ห้วยยาบ บ้านธิ
11 โรงเรียนวัดห้วยยาบ ห้วยยาบ บ้านธิ
12 โรงเรียนวัดสันพระเจ้าแดง สาขาบ้านแม่หาด ห้วยยาบ บ้านธิ
13 โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ ห้วยยาบ บ้านธิ
14 โรงเรียนบ้านห้วยไซ ห้วยยาบ บ้านธิ
15 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ศึกษา ป่าซาง
16 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท่าตุ้ม ป่าซาง
17 โรงเรียนบ้านร่องห้า ท่าตุ้ม ป่าซาง
18 โรงเรียนบ้านร่องช้าง ท่าตุ้ม ป่าซาง
19 โรงเรียนบ้านหนองเกิด ท่าตุ้ม ป่าซาง
20 โรงเรียนวชิรป่าซาง นครเจดีย์ ป่าซาง
21 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด นครเจดีย์ ป่าซาง
22 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา นครเจดีย์ ป่าซาง
23 โรงเรียนบ้านโป่งรู นครเจดีย์ ป่าซาง
24 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ นครเจดีย์ ป่าซาง
25 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย นครเจดีย์ ป่าซาง
26 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ นครเจดีย์ ป่าซาง
27 โรงเรียนวัดหนองสมณะ นครเจดีย์ ป่าซาง
28 โรงเรียนบ้านแม่อาว นครเจดีย์ ป่าซาง
29 โรงเรียนวัดน้ำดิบ น้ำดิบ ป่าซาง
30 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย น้ำดิบ ป่าซาง
31 โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า น้ำดิบ ป่าซาง
32 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ น้ำดิบ ป่าซาง
33 โรงเรียนวัดวังกู่ น้ำดิบ ป่าซาง
34 โรงเรียนบ้านไร่ดง น้ำดิบ ป่าซาง
35 โรงเรียนวัดปากล้อง น้ำดิบ ป่าซาง
36 โรงเรียนเกียรติพงษ์วิทยา น้ำดิบ ป่าซาง
37 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม น้ำดิบ ป่าซาง
38 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว น้ำดิบ ป่าซาง
39 โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด บ้านเรือน ป่าซาง
40 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า บ้านเรือน ป่าซาง
41 โรงเรียนวัดบ้านเรือน บ้านเรือน ป่าซาง
42 โรงเรียนวัดท่าตุ้ม บ้านเรือน ป่าซาง
43 โรงเรียนวัดศรีชุม บ้านเรือน ป่าซาง (053) 593488
44 โรงเรียนบ้านหนองดู่ บ้านเรือน ป่าซาง
45 โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว ปากบ่อง ป่าซาง 053-557113
46 โรงเรียนวัดบ้านก้อง ปากบ่อง ป่าซาง
47 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ ป่าซาง ป่าซาง
48 โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง
49 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย ป่าซาง ป่าซาง
50 โรงเรียนป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง
51 โรงเรียนบ้านป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง
52 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย ป่าซาง ป่าซาง
53 โรงเรียนบ้านมะกอก มะกอก ป่าซาง
54 โรงเรียนวัดช้างค้ำ มะกอก ป่าซาง
55 โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น มะกอก ป่าซาง
56 โรงเรียนวัดบ้านหวาย มะกอก ป่าซาง
57 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง ม่วงน้อย ป่าซาง
58 โรงเรียนบ้านป่าตาล ม่วงน้อย ป่าซาง (053) 521797
59 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม่วงน้อย ป่าซาง
60 โรงเรียนบ้านดอนตอง แม่แรง ป่าซาง
61 โรงเรียนวัดบ้านดอน แม่แรง ป่าซาง
62 โรงเรียนบ้านกองงาม แม่แรง ป่าซาง
63 โรงเรียนวัดป่าบุก แม่แรง ป่าซาง
64 โรงเรียนบ้านหนองเงือก แม่แรง ป่าซาง
65 โรงเรียนดรุณพัฒนา เมืองลำพูน
66 โรงเรียนวัดพันตาเกิน ต้นธง เมืองลำพูน
67 โรงเรียนบ้านสันมะนะ ต้นธง เมืองลำพูน
68 โรงเรียนบ้านศรีย้อย ต้นธง เมืองลำพูน
69 โรงเรียนวัดจักรคำภิมุข ต้นธง เมืองลำพูน
70 โรงเรียนวัดสันต้นธง ต้นธง เมืองลำพูน
71 โรงเรียนอรพินวิทยา ต้นธง เมืองลำพูน
72 โรงเรียนบ้านประตูโขง บ้านกลาง เมืองลำพูน
73 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก บ้านกลาง เมืองลำพูน
74 โรงเรียนอนุบาลธนรัตน์ บ้านกลาง เมืองลำพูน
75 โรงเรียนวัดศรีชุม บ้านกลาง เมืองลำพูน
76 โรงเรียนวัดร่องส้าว บ้านกลาง เมืองลำพูน
77 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม บ้านแป้น เมืองลำพูน
78 โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย บ้านแป้น เมืองลำพูน
79 โรงเรียนวัดบ้านม่วง บ้านแป้น เมืองลำพูน
80 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น บ้านแป้น เมืองลำพูน
81 โรงเรียนบ้านแป้น บ้านแป้น เมืองลำพูน
82 โรงเรียนวัดสันมะกรูด บ้านแป้น เมืองลำพูน
83 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ ประตูป่า เมืองลำพูน
84 โรงเรียนวัดชัยชนะ ประตูป่า เมืองลำพูน
85 โรงเรียนวัดประตูป่า ประตูป่า เมืองลำพูน
86 โรงเรียนวัดล่ามช้าง ประตูป่า เมืองลำพูน
87 โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง ป่าสัก เมืองลำพูน
88 โรงเรียนอนุบาลรพีเลิศ ป่าสัก เมืองลำพูน
89 โรงเรียนวัดหนองท่า ป่าสัก เมืองลำพูน
90 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ป่าสัก เมืองลำพูน 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
91 โรงเรียนวัดสันหลวง ป่าสัก เมืองลำพูน
92 โรงเรียนวัดน้ำพุ ป่าสัก เมืองลำพูน
93 โรงเรียนบ้านหนองบัว ป่าสัก เมืองลำพูน
94 โรงเรียนวัดสันป่าสัก ป่าสัก เมืองลำพูน
95 โรงเรียนวัดหนองซิว ป่าสัก เมืองลำพูน
96 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
97 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
98 โรงเรียนวัดสันคะยอม มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
99 โรงเรียนวัดเหมืองกวัก มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
100 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
101 โรงเรียนบ้านหนองหอย มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
102 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
103 โรงเรียนวัดศรีดอนตัน มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
104 โรงเรียนวัดกิ่วมื่น มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
105 โรงเรียนวัดสะแล่ง มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
106 โรงเรียนบ้านป่าแก ริมปิง เมืองลำพูน
107 โรงเรียนวัดศรีบังวัน ริมปิง เมืองลำพูน (053) 560333
108 โรงเรียนวัดป่ายาง ริมปิง เมืองลำพูน
109 โรงเรียนตำบลริมปิง ริมปิง เมืองลำพูน
110 โรงเรียนวัดสบปะ ริมปิง เมืองลำพูน
111 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
112 โรงเรียนวัดทุ่งยาว ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
113 โรงเรียนวัดหนองหล่ม ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
114 โรงเรียนบ้านจำบอน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
115 โรงเรียนบ้านจำขี้มด ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
116 โรงเรียนวัดศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
117 โรงเรียนวัดบ้านม้า ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
118 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน หนองช้างคืน เมืองลำพูน
119 โรงเรียนวัดหัวฝาย หนองช้างคืน เมืองลำพูน
120 โรงเรียนบ้านหนองหนาม หนองหนาม เมืองลำพูน
121 โรงเรียนวัดกอข่อย หนองหนาม เมืองลำพูน
122 โรงเรียนวัดหนองเหียง หนองหนาม เมืองลำพูน
123 โรงเรียนวัดบ้านขว้าง หนองหนาม เมืองลำพูน
124 โรงเรียนวัดบ่อโจง หนองหนาม เมืองลำพูน
125 โรงเรียนเชตวันหนองหมู อุโมงค์ เมืองลำพูน
126 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน(บ้านป่าเห็ว) อุโมงค์ เมืองลำพูน
127 โรงเรียนบ้านอุโมงค์ อุโมงค์ เมืองลำพูน
128 โรงเรียนวัดฮ่องกอก อุโมงค์ เมืองลำพูน
129 โรงเรียนบ้านป่าเส้า อุโมงค์ เมืองลำพูน
130 โรงเรียนวัดชัยสถาน อุโมงค์ เมืองลำพูน
131 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ เวียงยอง เมืองลำพูน
132 โรงเรียนวัดป่าแดด เวียงยอง เมืองลำพูน
133 โรงเรียนบ้านเวียงยอง เวียงยอง เมืองลำพูน
134 โรงเรียนใบบุญลำพูน เวียงยอง เมืองลำพูน
135 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เหมืองง่า เมืองลำพูน
136 โรงเรียนวัดบ้านหลุก เหมืองง่า เมืองลำพูน
137 โรงเรียนบ้านป่าขาม เหมืองง่า เมืองลำพูน
138 โรงเรียนอนุบาลสาธิตวิทยา เหมืองง่า เมืองลำพูน
139 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง เหมืองง่า เมืองลำพูน
140 โรงเรียนวัดเหมืองง่า เหมืองง่า เมืองลำพูน
141 โรงเรียนวัดต้นโชค(บ้านฝายแป้น) เหมืองจี้ เมืองลำพูน
142 โรงเรียนวัดกู่เส้า เหมืองจี้ เมืองลำพูน
143 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน เหมืองจี้ เมืองลำพูน
144 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เหมืองจี้ เมืองลำพูน
145 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ เหมืองจี้ เมืองลำพูน
146 โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ในเมือง เมืองลำพูน
147 โรงเรียนมงคลวิทยา แผนดมัธยม ในเมือง เมืองลำพูน
148 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ในเมือง เมืองลำพูน 053-511878
149 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ในเมือง เมืองลำพูน 511225
150 โรงเรียนมงคลวิทยา แผนกอนุบาล ในเมือง เมืองลำพูน
151 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ในเมือง เมืองลำพูน
152 โรงเรียนอนุบาลใบบุญ ในเมือง เมืองลำพูน
153 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน ในเมือง เมืองลำพูน
154 โรงเรียนมงคลวิทยา แผนกประถม ในเมือง เมืองลำพูน
155 โรงเรียนราชวิมานหลวง ในเมือง เมืองลำพูน -
156 โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” ในเมือง เมืองลำพูน 053-560986
157 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว ทากาศ แม่ทา
158 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน ทากาศ แม่ทา
159 โรงเรียนบ้านดอยคำ สาขาแม่ขนาด ทากาศ แม่ทา
160 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ทากาศ แม่ทา
161 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านปงผาง ทากาศ แม่ทา
162 โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ ทากาศ แม่ทา
163 โรงเรียนบ้านป่าเลา ทากาศ แม่ทา 053-540012
164 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล สาขาท้องฝาย ทากาศ แม่ทา
165 โรงเรียนวัดทากาศ ทากาศ แม่ทา
166 โรงเรียนบ้านดอยคำ ทากาศ แม่ทา
167 โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน ทาขุมเงิน แม่ทา
168 โรงเรียนบ้านศรีป้าน ทาขุมเงิน แม่ทา
169 โรงเรียนบ้านสัน ทาขุมเงิน แม่ทา
170 โรงเรียนบ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา
171 โรงเรียนบ้านสวนหลวง ทาขุมเงิน แม่ทา
172 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ทาขุมเงิน แม่ทา
173 โรงเรียนบ้านดอยครั่ง ทาขุมเงิน แม่ทา
174 โรงเรียนบ้านแม่เมย ทาขุมเงิน แม่ทา
175 โรงเรียนบ้านสบเมย ทาขุมเงิน แม่ทา
176 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล ทาทุ่งหลวง แม่ทา
177 โรงเรียนอนุบาลบ้านทา ทาทุ่งหลวง แม่ทา
178 โรงเรียนบ้านทาทุ่งหลวง ทาทุ่งหลวง แม่ทา
179 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก ทาทุ่งหลวง แม่ทา
180 โรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่ ทาปลาดุก แม่ทา
181 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก สาขาบ้านขุนตาล ทาปลาดุก แม่ทา
182 โรงเรียนบ้านศรีทรายมูล ทาปลาดุก แม่ทา
183 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา
184 โรงเรียนบ้านทาชมภู ทาปลาดุก แม่ทา
185 โรงเรียนบ้านทาสองท่า ทาปลาดุก แม่ทา
186 โรงเรียนบ้านทากู่ ทาปลาดุก แม่ทา
187 โรงเรียนบ้านปงอ้อ ทาปลาดุก แม่ทา
188 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก ทาปลาดุก แม่ทา
189 โรงเรียนบ้านทาปลาดุก ทาปลาดุก แม่ทา
190 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว ทาสบเส้า แม่ทา
191 โรงเรียนบ้านกอลุง ทาสบเส้า แม่ทา
192 โรงเรียนบ้านดงสารภี ทาสบเส้า แม่ทา
193 โรงเรียนวัดอรัญญาราม ทาสบเส้า แม่ทา
194 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา
195 โรงเรียนบ้านหล่ายทา ทาสบเส้า แม่ทา
196 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ทาสบเส้า แม่ทา
197 โรงเรียนบ้านร้องเรือ ทาสบเส้า แม่ทา (053) 976612
198 โรงเรียนบ้านผาตั้ง ทาสบเส้า แม่ทา 0-5397-6611
199 โรงเรียนวัดเกาะสบชัย ทาสบเส้า แม่ทา
200 โรงเรียนบ้านจำตาเหิน ทาสบเส้า แม่ทา
201 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี๊ยะ ทาแม่ลอบ แม่ทา
202 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง ทาแม่ลอบ แม่ทา
203 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ทาแม่ลอบ แม่ทา
204 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ทาแม่ลอบ แม่ทา 053540019