โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง
เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทยแต่โบราณ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,14:42   อ่าน 194 ครั้ง