โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา, สร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม, สร.นครหริภุญชัย และสร.ลำพูนร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง
คณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา, สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม, สโมสรโรตารีนครหริภุญชัย และสโมสรโรตารีลำพูนร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,16:06   อ่าน 544 ครั้ง