โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน จังหวัดอยุธยา และจันทบุรี
คณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน จังหวัดอยุธยา และจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,15:39   อ่าน 443 ครั้ง