โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
โรงเรียนรพีเลิศวิทยาได้ให้การต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการ"พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" ในระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยา และคณะได้บรรยายสรุปการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งเรียนรู้สภาพจริง ด้านวิชาการ การเรียน การสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านยานพาหนะ ด้านโภชนาการ และอื่นๆอีก เพื่อประกอบการศึกษา ดูงานในครั้งนี้
หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
รายชื่อคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ - คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ถ่ายรูปร่วมกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ - คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ถ่ายรูปร่วมกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ - คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ถ่ายรูปร่วมกัน
เยี่ยมชมการใช้กิจกรรม 5ส. 7ส. ในแผนกธุรการของโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย การให้บริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย การให้บริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย การให้บริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียน
เยี่ยมชมการเรียน การสอนอาคารเรียนแผนกประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,15:51   อ่าน 58 ครั้ง