โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
นำเสนอ Best Practices ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร ระดับจังหวัด และระดับภาค
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนได้พิจารณาคัดเลือกท่านผู้อำนวยการ ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ซึ่งมีผลงานรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี Best Practices ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร โดยมีอาจารย์กำจร ยั่งยืนร่วมนำเสนอ และ คุณครูเบญจวรรณ อุดก้อนนำเสนอด้านการจัดประสบการณ์ การศึกษาปฐมวัย มีการจัดนิทรรศการขยายผลพัฒนาตามรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรม บี.พี. เชียงใหม่ซิตี้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,14:57   อ่าน 32 ครั้ง