โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
รพีเลิศรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักแม่
ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนรพีเลิศวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลป่าสัก สโมสรโรตารีนครหริภุญชัย และสโมสรเออร์ลี่แอคโรงเรียนรพีเลิศวิทยา นำนักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าร่วมโครงการ "รพีเลิศรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำ โดยการทำกิจกรรม บวชป่า ปลูกป่า และทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ป่าชุมชนห้วยไทร วัดพระธาตุไทรทอง ต.ป่าสัก จ.ลำพูน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,11:42   อ่าน 178 ครั้ง