โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการได้รับการคัดเลือก (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,17:18   อ่าน 133 ครั้ง