โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ พมจ.ลำพูน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร  การประกวดวาดภาพครอบครัวสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "Safety Home Safety Society... บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุตรนุชิต นักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,15:48   อ่าน 3517 ครั้ง